Aanbevelingen voor een goede samenwerking

  • vraag toestemming aan patiënt om contact te zoeken met het ALS behandelteam en gegevens uit te wisselen
  • zoek contact met het ALS behandelteam, vraag om 1 of 2 contactpersonen in het team.  Plan reguliere contact/overlegmomenten. Bespreek de mogelijkheid van betrokkenheid bij het MDO/behandelplanbespreking
  • bespreek met het ALS behandelteam wat zij biedt aan ondersteuning van het thuiszorgteam

Overleg met het ALS behandelteam door de patiënt of de thuiszorg is geadviseerd bij

  • gewichtsverlies, slik/spraakproblemen, valrisico, verminderde mobiliteit, ademhalingsproblemen, gedragsveranderingen, afname armhandfunctie
  • (dreigende) overbelasting van de mantelzorg
  • vragen over het levenseinde/wilsverklaring
  • vragen over verliesverwerking, leven met de ziekte, zingeving en spiritualiteit